anime-live.co
เว็บคาสิโนออนไลน์ SA Gaming สมาชิกใหม่ รับโบนัส 50%แทงบอล
ดู Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 01-64 พากย์ไทย [อนิเมะยอดนิยม]เข้าชม 1336

เอ็ดเวิร์ด และ อัลฟองเซ เอลริค สองพี่น้องตระกูลเอลริค ต้องสูญเสียแม่ที่รักไปอย่างกะทันหันด้วยโรคระบาด ทั้งคู่จึงตัดสินใจใช้วิชาแปรธาตุในการ “ชุบชีวิตมนุษย์” ซึ่งถือเป็นวิชาต้องห้ามของการเล่นแร่แปรธาตุ เพื่อคืนชีวิตให้กับแม่ของตน แต่ด้วยสัจจะของโลกแล้วไม่สามารถสร้างชีวิตขึ้นมากจากความว่างเปล่าได้ เอ็ดและอัลต้องจ่ายค่าผ่านทางในการรับรู้แก่นแท้โดยแลกด้วยร่างกาย เอ็ดจ่ายด้วยขา ส่วนอัลจ่ายด้วยร่างกายทั้งหมด เมื่อกลับขึ้นมากจากประตูสัจจะเอ็ดพบว่าร่างของน้องชายหายไปทั้งหมด จึงจ่ายด้วยแขนและดึงวิญญาณของน้องชายผนึกไว้ในชุดเกราะด้วยตราโลหิต พันเอก รอย มัสแตง แห่งกองทัพทราบเรื่องเห็นว่าเอ็ดมีฝีมือถึงขนาดสามารถผนึกวิญญาณได้ จึงเสนอให้เอ็ดเข้าเป็น “นักเล่นแร่แปรธาตุของทางการ” เพื่อที่เอ็ดจะได้รับสิทธิต่างๆจากทางการ และเป็นการสะดวกยิ่งขึ้นในการหาวิธีกลับเป็นเหมือนเดิม เอ็ดได้ตอบตกลงเข้านักเล่นแร่แปรธาตุของทางการ ได้ฉายาว่า นักเล่นแร่แปรธาตุเหล็กไหล จากการที่เขาสามารถใช้วิชาแปรธาตุได้โดยไม่ต้องใช้วงแหวนแปรธาตุ และเริ่มออกตามหาศิลานักปราชญ์ เป็นศิลาวิเศษณ์ที่ทำให้สามารถใช้พลังการแปรธาตุที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนที่ทัดเทียม

เพลย์ลิสต์ของ "Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 01-64 พากย์ไทย"

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 49 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 50 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 51 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 52 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 53 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 54 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 55 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 56 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 57 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 58 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 59 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 60 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 61 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 62 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 63 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 64 พากย์ไทย

Facebook Page
Text Link
กำลังโหลด...